Home

อ.สุเนตร ศรีบุญเลิศ

เสนอแนะ-สอบถาม

SATIT KKU
SATIT KKU
edit_calen164
edit_calen164
k.pannee
k.pannee
calen164lite
calen164lite
previous arrow
next arrow
การเปิดเรียนในรูปแบบผสมผสาน Hybrid Learning

การเปิดเรียนในรูปแบบผสมผสาน Hybrid Learning

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์ในเวลาเดียวกัน วันที่ 1-3 ธ.ค.64…

อ่านเพิ่มเติม
การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564…

อ่านเพิ่มเติม
แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท

แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแจ้งกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 2,000…

อ่านเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด ตารางเรียน-ตารางสอน 2/2564

ดาวน์โหลด ตารางเรียน-ตารางสอน 2/2564

ตารางเรียน (นักเรียน) | ตารางสอน (อาจารย์) อัพเดตล่าสุด :…

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

**Update แก้ไขลิงก์เข้าร่วม** ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1…

อ่านเพิ่มเติม

การลงทะเบียนวิชาเลือกและชุมนุม

 ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนตามชั้นของตนเองดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6