• KHON KAEN UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาสตร์

  โรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกร

 • KHON KAEN UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาสตร์

  โรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกร

 • KHON KAEN UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาสตร์

  โรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกร

  " สังคมแห่งการเรียนรู้ "

  โรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกร

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  SATIT STYLE Science Communication
  SiPP 2023 Integrated Project
  “สื่อสารวิทย์ คิดให้ไกล”
  การนำเสนองานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-4 ปีการศึกษา 2566
  รอบประจำวันที่ 20 ก.ย.66
  .
  รับชมภาพถ่ายกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/SIPPFORUM

  แจ้งความประสงค์ทำประกันอุบัติเหตุให้กับบุตรหลาน ประจำปี 2566

  >>> คลิกเพื่อกรอกข้อมูล <<<

  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Update : 19/07/2566  09.30 รายชื่อผู้เข้าสอบ : ม.1  ม.2 ม.3 ม.4  ม.5 ม.6 

  >ดาวน์โหลดตารางสอบ<<

  Update : 19/07/2566  09.30

  รายชื่อผู้เข้าสอบ : ม.1  ม.2 ม.3 ม.4  ม.5 ม.6

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานห้องสมุด

  >> คลิกเพื่อดูประกาศ <<

  รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน A-MATH 2023 ในงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ QR Code หรือลิงก์ https://kku.world/amath2023

  ประกาศรายชื่อทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 2566

  ม.ต้น: https://kku.world/namelist123

  ม.ปลาย: https://kku.world/namelist456

  รอบรั้วสาธิตมัธยม

  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกศาสตร์) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาขอนแก่น

  การลงทะเบียนวิชาเลือกและชุมนุม ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนตามชั้นของตนเองดังนี้

  ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนตามชั้นของตนเองดังนี้

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอปรับขึ้นราคาอาหารบางรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบันที่วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีต้นทุนที่สูงขึ้น ผู้ที่ใช้บริการร้านอาหารที่โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โปรดได้ตรวจสอบราคาอาหารที่หน้าร้านก่อนชำระเงินทุกครั้ง

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

  ปรัชญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดถือแนวความเชื่อที่กล่าวว่า "มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ เจริญงอกงามได้ด้วยการศึกษาและเคารพในคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล" ดังนั้นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า จะต้องเริ่มที่การให้การศึกษาแก่ประชาชนโดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาความแตกต่างระหว่างบุคคลพร้อมทั้งเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาที่ดีที่สุดคือ "การพัฒนาให้ประชาชนรักการศึกษาคันคว้าตัวยตนเองตลอดชีวิต"

  วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกร

  อัตลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม นำเทคโนโลยี มีคุณธรรม
  อัตเอกลักษณ์ เป็นสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี

  - ฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิต-

  ข้อมูลและสถิติ

  1
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  1
  บุคลากรทั้งหมด
  1
  นักเรียนทั้งหมด
  1
  รางวัลที่ผ่านมา

  ติดต่อสอบถามข้อมูล

  โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เรายินดีมอบคำแนะนำให้คุณพร้อมกับแก้ปัญหาที่คุณกำลังหาทางแก้ไข เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด