Home

อ.สุเนตร ศรีบุญเลิศ

เสนอแนะ-สอบถาม

previous arrow
next arrow
แจ้งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ระยะที่ 3)

แจ้งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ระยะที่ 3)

ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ระยะที่ 3) ++++++++++++++++ ให้นักเรียนทุกคนเรียนผ่านระบบออนไลน์ตามตารางเรียน ระหว่าง…

อ่านเพิ่มเติม
ขอให้นักเรียนที่มีประวัติการเดินทางในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ทำแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับประวัติและข้อมูลการเดินทาง

ขอให้นักเรียนที่มีประวัติการเดินทางในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ทำแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับประวัติและข้อมูลการเดินทาง

ขอให้นักเรียนที่มีประวัติการเดินทางในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ทำแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับประวัติและข้อมูลการเดินทาง…

อ่านเพิ่มเติม
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564

📣ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4…

อ่านเพิ่มเติม

การลงทะเบียนวิชาเลือกและชุมนุม

ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียตามชั้นของตนเองดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6