Home

อ.สุเนตร ศรีบุญเลิศ

เสนอแนะ-สอบถาม

previous arrow
next arrow
กรอกข้อมูลรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กรอกข้อมูลรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กรอกข้อมูลลงทะเบียนนักเรียนใหม่เพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดูประกาศ ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1…

อ่านเพิ่มเติม
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม.1,2,4,5 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม.1,2,4,5 ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดตาราสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม.1,2,4,5 ปีการศึกษา รายชื่อผู้เข้าสอบ >…

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563…

อ่านเพิ่มเติม
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3 และ ม.6

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3 และ ม.6

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

อ่านเพิ่มเติม