Home

อ.สุเนตร ศรีบุญเลิศ

เสนอแนะ-สอบถาม

previous arrow
next arrow
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

ดาวน์โหลดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ :  ม.1   …

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2563

เข้าสู่ระบบรับสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม
สมัครเข้าร่วมตอบปัญหาวิชาการในงานสาธิตสัปดาห์วิชาการ’62

สมัครเข้าร่วมตอบปัญหาวิชาการในงานสาธิตสัปดาห์วิชาการ’62

สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ    ปิดระบบรับสมัคร 7 สิงหาคม 2562…

อ่านเพิ่มเติม
เชิญร่วมงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7

เชิญร่วมงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7

โรงเรียนสาธิตจัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยของคณาจารย์…

อ่านเพิ่มเติม