Home

อ.สุเนตร ศรีบุญเลิศ

เสนอแนะ-สอบถาม

SATIT KKU
SATIT KKU
S__6078779
S__6078779
calen164
calen164
m4-64
m4-64
anounce_scitechclass
anounce_scitechclass
scitechclass_m164
scitechclass_m164
185342641_3521773818048201_48462888417288089_n
185342641_3521773818048201_48462888417288089_n
campnewstudent64
campnewstudent64
banner_surveyTerm164
banner_surveyTerm164
previous arrow
next arrow

การลงทะเบียนวิชาเลือกและชุมนุม

 ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนตามชั้นของตนเองดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6