Home

อ.สุเนตร ศรีบุญเลิศ

เสนอแนะ-สอบถาม

previous arrow
next arrow
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครน้องๆ ม.3 หรือเทียบเท่า…

อ่านเพิ่มเติม
การจัดการเรียนการสอนในเดือน สิงหาคม

การจัดการเรียนการสอนในเดือน สิงหาคม

การจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่…

อ่านเพิ่มเติม
การลงทะเบียนวิชาชุมนุม

การลงทะเบียนวิชาชุมนุม

งานทะเบียนจะเปิดระบบให้นักเรียนลงทะเบียน ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2563 -…

อ่านเพิ่มเติม