Home

อ.สุเนตร ศรีบุญเลิศ

เสนอแนะ-สอบถาม

previous arrow
next arrow
ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี 2563

ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี 2563

>> รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  << >> รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

อ่านเพิ่มเติม
ลงทะเบียน kkumail.com เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

ลงทะเบียน kkumail.com เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

ในสถาณการณ์ปัจจุบัน โรงเรียนมีความจำเป็นต้องเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดเตรียมรูปแบบผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ดังนั้น…

อ่านเพิ่มเติม
แบบสำรวจพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริการจัดการศึกษา

แบบสำรวจพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริการจัดการศึกษา

https://forms.gle/ZTZRdMX6CP5amh5e7 เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียนขอปรับการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา…

อ่านเพิ่มเติม