Home

อ.สุเนตร ศรีบุญเลิศ

เสนอแนะ-สอบถาม

SATIT KKU
SATIT KKU
Screen Shot 2565-06-08 at 08.43.52
Screen Shot 2565-06-08 at 08.43.52
calen265lite
calen265lite
timetable2-65
timetable2-65
canteen_assess65
canteen_assess65
satitvichakan8th
satitvichakan8th
mid_schedule2-65
mid_schedule2-65
previous arrow
next arrow
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ดูประกาศ  

อ่านเพิ่มเติม
ตารางเรียน – ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียน – ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียน (นักเรียน) ตารางสอน (อาจารย์) อัพเดต: 15/10/65 10:15

ร้านอาหารขอปรับขึ้นราคาอาหารบางรายการ

ร้านอาหารขอปรับขึ้นราคาอาหารบางรายการ

ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอปรับขึ้นราคาอาหารบางรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบันที่วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีต้นทุนที่สูงขึ้น ผู้ที่ใช้บริการร้านอาหารที่โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โปรดได้ตรวจสอบราคาอาหารที่หน้าร้านก่อนชำระเงินทุกครั้ง

การลงทะเบียนวิชาเลือกและชุมนุม

 ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนตามชั้นของตนเองดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6