ขอความร่วมมือนักเรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2565

Link ประเมิน

การ Login เข้าระบบประเมิน
สำหรับการเข้าระบบครั้งแรกให้นักเรียนใช้ Username และ Password เป็นรหัสนักเรียน และเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วนักเรียนสามารถเปลี่ยน Password ได้ที่เมนูข้อมูลส่วนตัว

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.