ผลการคัดเลือก โครงการ วมว. รอบ 2 ปี 2563

📢📢ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม📢📢

👏👏 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563👏👏

ตรวจสอบรายชื่อของโรงเรียนสาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบผลการคัดเลือก SATIT KKU


ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ลิ้งค์ 👉 http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/109

ตรวจสอบผลการสอบและรายละเอียดอื่นๆ ที่ได้ลิ้งค์ 👉 http://entrance.scius.mhesi.go.th/final/2563

ลิ้งค์ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 👉http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/304/304.pdf

แบบฟอร์มการขอดูคะแนนสอบรอบสอง 👉 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/302/302.pdf