ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564

📣ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา

Link ประกาศผลสอบhttps://drive.google.com/file/d/1b42xDWzeEh7X6nzCJSv6cTVfc_zsH7I9/view?usp=sharing

✅โดยนักเรียนสามารถดูข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม สำหรับการเข้าสอบรอบสองได้ที่ : https://sc.kku.ac.th/sciweb/student-scius_kku.php