ขอให้นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ตรวจสอบและเพิ่มข้อมูลเพื่อขอออก KKU Mail สำหรับใช้เรียนออนไลน์

ขอให้นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (นักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการ วมว. ยกเว้นนักเรียน ม.3 เดิมที่เลื่อนชั้นขึ้น ม.4) ตรวจสอบความถูกต้อง เพิ่มข้อมูลอีเมลสำรอง และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อดำเนินการขอออกอีเมลของมหาวิทยาลัย (KKU Mail) สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการตรวจสอบและเพิ่มข้อมูล ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล nuttmo@kku.ac.th

เข้าสู่ระบบเพิ่มข้อมูล

หรือสแกน

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.