ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566


การรายงานตัวสำหรับนักเรียน ม.1 กลุ่มทั่วไป และกลุ่มทำคุณประโยชน์


การรายงานตัวสำหรับนักเรียน ม.1 จาก Unit F


ติดต่อสอบถาม :
สอบถามเกี่ยวกับการรายงานตัว โทร. 043-202419
สอบถามเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โทร. 043-202417

ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

>>> คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ <<<