กำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจำปีการศึกษา 2563

ช่วงที่ 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 จำหน่ายหนังสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 จำหน่ายหนังสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น.


ช่วงที่ 2

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (วันเปิดเทอม)

จำหน่ายหนังสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 เริ่มเวลาประมาณ 08.45 น.


ขอความกรุณาทุกท่าน จัดเตรียมเงินให้ตรงตามจำนวนที่แจ้งในตารางด้านบนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสแกน QR CODE และ https://sec.satit.kku.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/satitkkubooklist.pdf

เพื่อตรวจสอบรายการหนังสือได้ค่ะ

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.