ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยออนไลน์ผ่าน Application Zoom
Meeting ID: 995 9065 4402
Passcode: satit2564
หรือคลิกเพื่อเข้าร่วม https://kku.world/stdassess164