ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ได้ที่นี่

> Click Here <<


นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านคือ “รหัสนักเรียน”

นักเรียนสามารถประเมินโดยไปที่เมนู สำหรับนักเรียน และไปที่ แบบประเมินทั้งหมด และเลือกที่ รายชื่อวิชา และทำการประเมินอาจารย์แต่ละวิชาได้

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.