Month: กันยายน 2023

กันยายน 2023

SATIT STYLE Science Communication
SiPP 2023 Integrated Project
“สื่อสารวิทย์ คิดให้ไกล”
การนำเสนองานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-4 ปีการศึกษา 2566
รอบประจำวันที่ 20 ก.ย.66
.
รับชมภาพถ่ายกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/SIPPFORUM

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกศาสตร์) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาขอนแก่น