ประกาศรายชื่อทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 2566

21 สิงหาคม 2023

ประกาศรายชื่อทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 2566

ม.ต้น: https://kku.world/namelist123

ม.ปลาย: https://kku.world/namelist456

ข่าวสารเพิ่มเติม