Month: สิงหาคม 2023

สิงหาคม 2023

การลงทะเบียนวิชาเลือกและชุมนุม ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนตามชั้นของตนเองดังนี้

ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนตามชั้นของตนเองดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอปรับขึ้นราคาอาหารบางรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบันที่วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีต้นทุนที่สูงขึ้น ผู้ที่ใช้บริการร้านอาหารที่โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โปรดได้ตรวจสอบราคาอาหารที่หน้าร้านก่อนชำระเงินทุกครั้ง

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Update : 19/07/2566  09.30 รายชื่อผู้เข้าสอบ : ม.1  ม.2 ม.3 ม.4  ม.5 ม.6 

>ดาวน์โหลดตารางสอบ<<

Update : 19/07/2566  09.30

รายชื่อผู้เข้าสอบ : ม.1  ม.2 ม.3 ม.4  ม.5 ม.6

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานห้องสมุด

>> คลิกเพื่อดูประกาศ <<

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน A-MATH 2023 ในงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ QR Code หรือลิงก์ https://kku.world/amath2023

ประกาศรายชื่อทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 2566

ม.ต้น: https://kku.world/namelist123

ม.ปลาย: https://kku.world/namelist456