ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ดูประกาศรายชื่อ Click

ขั้นตอนการรายงานตัว Click

กำหนดการรายงานตัว Click

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว Click

ชำระค่าบำรุงการศึกษา Click
[สามารถชำระได้ตั้งแต่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 66]
หมายเหตุ: การชำระค่าบำรุงการศึกษาให้ใช้รหัสนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
Click เพื่อดูรหัสนักเรียน

Click เพื่อดูรหัสนักเรียน (โครงการ วมว.)

กรอกข้อมูลรายงานตัวและพิมพ์เอกสารรายงานตัว Click
[สามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 66]

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.