การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เปิดรับสมัคร : วันที่ 22 ธันวาคม 2565 – 1 กุมภาพันธ์ 2566

ดูประกาศรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://kku.world/m1

สมัครสอบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.


📢 📢 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน
“โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3”
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566
ดูประกาศได้ที่นี่ : https://scius.kku.ac.th/?page_id=959 หรือ คลิกที่นี่

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.