ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทดลองสอนและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งเลขที่ 3141)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ดูประกาศรายชื่อ Click

ขั้นตอนการรายงานตัว Click

กำหนดการรายงานตัว Click

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว Click

ชำระค่าบำรุงการศึกษา Click
[สามารถชำระได้ตั้งแต่ 8-10 เม.ย. 65]
หมายเหตุ: การชำระค่าบำรุงการศึกษาให้ใช้รหัสนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
Click เพื่อดูรหัสนักเรียน

กรอกข้อมูลรายงานตัวและพิมพ์เอกสารรายงานตัว Click
[สามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ 8-10 เม.ย. 65]

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.