ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับนักเรียน ม.1 (Unit F)


ขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับนักเรียน ม.1
ประจำปีการศึกษา 2566
(สำหรับนักเรียนจาก Unit F)

1. เอกสารประกอบการรายงานตัว
1.1 เอกสารขั้นตอนการรายงานตัว [Click]
1.2 กำหนดการรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [Click]
1.3 เอกสารที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว [Click]
1.4 โครงการร่วมพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ [Click]


2. การชำระค่าบำรุงการศึกษา
2.1 ตรวจสอบรหัสนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 [Click]
(สำหรับนักเรียนจาก Unit F)

2.2 ชำระค่าบำรุงการศึกษา [Click]


3. กรอกข้อมูลรายงานตัว
3.1 กรอกข้อมูลรายงานตัว [Click]
(หลักจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้ Print เอกสารนำมาในวันรายงานตัว)

ติดต่อสอบถาม :
สอบถามเกี่ยวกับการรายงานตัว โทร. 043-202419
สอบถามเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โทร. 043-202417

ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับนักเรียน ม.1 (กลุ่มทั่วไปและกลุ่มทำคุณประโยชน์)

ขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับนักเรียน ม.1
ประจำปีการศึกษา 2566
(สำหรับกลุ่มทั่วไปและกลุ่มทำคุณประโยชน์)

1. เอกสารประกอบการรายงานตัว
1.1 เอกสารขั้นตอนการรายงานตัว [Click]
1.2 กำหนดการรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [Click]
1.3 เอกสารที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว [Click]
1.4 โครงการร่วมพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ [Click]


2. การชำระค่าบำรุงการศึกษา
2.1 ตรวจสอบรหัสนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 [Click]
(สำหรับกลุ่มทั่วไปและกลุ่มทำคุณประโยชน์)
2.2 ตรวจสอบรหัสนักเรียนเรียกสำรองเพิ่มเติม [Click]
2.3 ชำระค่าบำรุงการศึกษา [Click]


3. กรอกข้อมูลรายงานตัว
3.1 กรอกข้อมูลรายงานตัว [Click]
(หลักจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้ Print เอกสารนำมาในวันรายงานตัว)

ติดต่อสอบถาม :
สอบถามเกี่ยวกับการรายงานตัว โทร. 043-202419
สอบถามเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โทร. 043-202417

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดูประกาศ

หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบตามประกาศให้ ศึกษาคู่มือการเข้าสอบ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ และแบบแสดงผล COVID-19 โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร ที่เว็บไซต์ https://edoffice.kku.ac.th/web8 นำมาด้วยในวันสอบ

พิธีไหว้ครู 2564 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดตัวพรรคสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 และการเปิดตัวพรรคสภานักเรียน ผู้ลงสมัครสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ On-site & Online ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.