ประกาศ!!! ให้นักเรียนทุกระดับชั้น (ม.ต้น-ม.ปลาย) เรียนออนไลน์ 100% ในวันที่ 4-6 มกราคม 2565

ประกาศ!!!
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ให้นักเรียนทุกระดับชั้น (ม.ต้น-ม.ปลาย) เรียนออนไลน์ 100%
ในวันที่ 4-6 มกราคม 2565
.
ส่วนวันที่ 7-14 มกราคม 2564 นักเรียนสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
.
การสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ที่ประสงค์จะมาเรียน ณ ที่ตั้ง (On-site) ไปก่อนหน้านั้น ทางโรงเรียนขอยกเลิกการสำรวจ และหลังจากการสอบกลางภาคเสร็จสิ้นไปแล้ว ทางโรงเรียนจะดำเนินการประกาศรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในโอกาสถัดไป

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.