ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

**Update แก้ไขลิงก์เข้าร่วม**
ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยออนไลน์ผ่าน Application Zoom ตามวันและเวลาที่กำหนด

 

Meeting ID (สำหรับ ม.1, ม.3, ม.5) : 995 9065 4402 Passcode: satit2564 หรือคลิกเพื่อเข้าร่วม https://kku.world/stdassess164

 

Meeting ID (สำหรับ ม.2, ม.4, ม.6) : Meeting ID: 422 240 6229 Passcode: satitkku หรือคลิกเพื่อเข้าร่วม https://kku.world/assess164m246

 

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.