ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ได้ที่นี่

> Click Here <<


นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านคือ “รหัสนักเรียน”

นักเรียนสามารถประเมินโดยไปที่เมนู สำหรับนักเรียน และไปที่ แบบประเมินทั้งหมด และเลือกที่ รายชื่อวิชา และทำการประเมินอาจารย์แต่ละวิชาได้

ผลสอบคัดเลือกนักเรียน วมว.-มข. ปีการศึกษา 2564

>> ประกาศรายชื่อ <<

 

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และการเรียกสำรอง :

https://drive.google.com/file/d/1qqkVxcWv-JCzM-2SH6-FSAHqw59rFWcQ/view?usp=sharing


เอกสารยืนยันสิทธิ์ :

https://drive.google.com/file/d/1yiQivmpYAZ_EGRJ5vFCRzu0KLgZMeauy/view?usp=sharing

ใบมอบตัว :

https://drive.google.com/file/d/1ojWdNN0MBQ9lRkins66E6zXxakYpHKPB/view?usp=sharing

สัญญามอบตัว :

https://drive.google.com/file/d/1K_v7EQ8DgcgSXVj9mLzoWuoGMZfNJt7H/view?usp=sharing

เอกสารแนบท้ายสัญญา :

https://drive.google.com/file/d/1ArJ5VZPwDCFCl23tnrYs95AyHrKNYCJm/view?usp=sharing

เอกสารประกอบการทำสัญญามอบตัว :

https://drive.google.com/file/d/1SaohhlpqkcR8HYcJ1TcA-3aAjl0OXo4C/view?usp=sharing

ตัวอย่างการกรอกเอกสารทำสัญญามอบตัว :

https://drive.google.com/file/d/1G62CasPgifzGNvEuKPKU7Y9eukt6fumM/view?usp=sharing

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียน โครงการ วมว. :

https://drive.google.com/file/d/183NcTF1n5BBFf4WQXVgbCxSPZyYBZ33G/view?usp=sharing

ข้อปฏิบัติหอพัก :

https://drive.google.com/file/d/1WfOf1F2L_uYz8gGs9F4Gl9BWjaVxYOnK/view?usp=sharing

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.