ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และบัตรประจำตัวสอบ

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทั้งหมด คลิก

เข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ คลิก

ร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563 ได้โดยการสแกน QR CODE ในภาพนี้ หรือในลิงก์ https://forms.gle/EapR6DmAMEfDY3aT8