ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองที่มีประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดขอนแก่น ทำแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับประวัติและข้อมูลการเดินทาง

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองที่มีประวัติการเดินทางออกนอกจังหวัดขอนแก่น ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติและข้อมูลการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นฐานข้อมูลแก่โรงเรียนในการวิเคราะห์และจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยสามารถทำแบบสอบถามผ่านช่องทางลิงก์ https://kku.world/ddivf หรือ

SCAN QR CODE

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.