ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564

📣ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา

Link ประกาศผลสอบhttps://drive.google.com/file/d/1b42xDWzeEh7X6nzCJSv6cTVfc_zsH7I9/view?usp=sharing

✅โดยนักเรียนสามารถดูข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม สำหรับการเข้าสอบรอบสองได้ที่ : https://sc.kku.ac.th/sciweb/student-scius_kku.php

ประกาศรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ดูประกาศ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดรับสมัคร
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบพร้อมเลขที่นั่งสอบ (พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบและนำมาวันสอบ)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 สอบคัดเลือก ณ อาคารพิทยอนันต์ (อาคาร 6)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลสอบ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานตัวเข้าศึกษาต่อสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.