ประกาศรายชื่อการเข้าเยี่ยมชมคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563 และเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่แจ้งความประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

ช่างเช้า | ช่วงบ่าย 

Update : 7/12/20

หรือสำหรับนักเรียนที่ยังไม่แจ้งความประสงค์สามารถลงเพิ่มเติมโดย
คลิกที่นี่

ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น

การลงทะเบียนวิชาเลือกและชุมนุม

ให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนตามชั้นของตนเองดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.