เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากเดิม วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนเป็น วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องเรียนประจำชั้นของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.