ลงทะเบียน kkumail.com เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

ในสถาณการณ์ปัจจุบัน โรงเรียนมีความจำเป็นต้องเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดเตรียมรูปแบบผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ดังนั้น เพื่อรองรับการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้นักเรียนได้เข้าไปสมัคร ใช้งาน kkumail.com ตามเอกสารที่แนบมานี้
ขั้นตอนการสมัคร

หมายเหตุ : ขณะนี้สามารถสมัครได้เฉพาะนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการสมัคร kkumail ในภายหลัง

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.