แนวปฏิบัติการสอบปลายภาค (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และลิงก์ Zoom สำหรับเข้าสอบ

เอกสารชี้แจ้งแนวปฏิบัติ : https://kku.world/final164rules

ลิงก์สำหรับเข้าสอบ (ทุกระดับชั้น) : https://kku.world/zoom4exam