แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแจ้งกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 2,000 บาท ภายใต้โครงการฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ่านรายละเอียดและขั้นตอนดำเนินการได้ที่ https://kku.world/2000baht
Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.