สมัครเข้าร่วมตอบปัญหาวิชาการในงานสาธิตสัปดาห์วิชาการ’62

สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

   
ปิดระบบรับสมัคร 7 สิงหาคม 2562 เวลา 24.00 น.

รายละเอียดการแข่งขัน :

 • การแข่งขันจัดขึ้นในวันสาธิตสัปดาห์วิชาการ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 • ตอบปัญหา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ
 • แข่งขันแบ่งเป็น ม.ต้นและม.ปลาย โดยแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน
 • สมัครได้ทุกโรงเรียน ไม่จำกัดจำนวน และไม่มีค่าใช้จ่าย
 • การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่
  • รอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือก 10 ทีมเข้าแข่งขันในรอบชนะเลิศ
   – สอบคัดเลือก เวลา 08.30 – 09.45 น.
   – สถานที่สอบรอบคัดเลือกคือ อาคาร พิทยอนันต์ ชั้น 4
  • รอบชิงชนะเลิศ
   ม.ต้น เริ่มแข่งขัน เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป
   ม.ปลาย เริ่มแข่งขัน เวลา 12.45 น. เป็นต้นไป
 • รางวัลที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล มูลค่า 1000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล มูลค่า 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล มูลค่า 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ทีมที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับเกียรติบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์นิตยา โชติการณ์ โทร. 089-7091496

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.