ประกาศรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ดูประกาศ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดรับสมัคร
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบพร้อมเลขที่นั่งสอบ (พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบและนำมาวันสอบ)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 สอบคัดเลือก ณ อาคารพิทยอนันต์ (อาคาร 6)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลสอบ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานตัวเข้าศึกษาต่อสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก