ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และการรายงานตัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

***** หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ต้องการทราบคะแนนสอบรายบุคคล สามารถติดตามกำหนดการแจ้งคะแนนของทางโรงเรียนภายหลัง *****


การรายงานตัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ทั่วไป )


การรายงานตัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( Unit F )