นักเรียนที่ได้รับรางวัล “นักเรียนพระราชทาน” และการแข่งขันในระดับประเทศ