นักเรียนชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6 ชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา:
หลักสูตรคู่ขนาน:  ม.ต้น   ม.ปลาย
หลักสูตรปกติ

คลิกเพื่อชำระค่าบำรุงการศึกษา

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.