กิจกรรมอาจารย์ประจำชั้นพบผู้ปกครอง จะใช้ระบบประชุมแบบออนไลน์โดยใช้ระบบ Zoom