การลงทะเบียนวิชาชุมนุม

งานทะเบียนจะเปิดระบบให้นักเรียนลงทะเบียน

ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2563

– ม.ต้น เปิดระบบเวลา 09.00 น.
– ม.ปลาย เปิดระบบเวลา 10.00 น.

ที่เว็บไซต์ https://home.kku.ac.th/regis หรือที่เมนูงานทะเบียนในแทบบนเว็บไซต์ได้เลย

**หมายเหตุ วิชาชุมนุม ไม่อนุญาตให้เพิ่ม-ถอน**