การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (ฝ่ายผู้ปกครอง)

ด้วยทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (ฝ่ายผู้ปกครอง) ในวันอาทิตย์ ที่ 21 ก.พ.64 ในการนี้จึงขอความกรุณาอาจารย์ประจำชั้นทุกท่านได้ส่งลิ้งค์ VDO ประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือส่งไฟล์ VDO นี้ ให้ผู้ปกครองในกลุ่มไลน์หรือช่องทางต่างๆ ต่อไป ขอบคุณครับผม

Copyright © 2023. All Right Reserved. Satit KKU.