Get Adobe Flash player

5

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

 

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปรับเปลี่ยนกำหนดการรับตรง ปีการศึกษา 2558

silpakorn2015.jpg

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

poster_adm58.jpg

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

โควตาจังหวัดของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ที่สนใจจะสมัครโควตาจังหวัดของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบมานี้
D
ownload ประกาศ

แล้วนำส่งเอกสารหลักฐานซึ่งประกอบด้วย...

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

SuanDusit2015.jpg

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

satitad57

อ่านเพิ่มเติม...