Get Adobe Flash player

5

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

 

 

เนื้อหา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเบสบอลทีมชาติไทย

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายกวิน  บุญนาดี นายจารุพงษ์  เกิดเกรียงไกร และนายศุภโชค  กัญญาพันธ์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน  นักกีฬาเบสบอลทีมชาติไทย เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน

รายการ 7th BFA “AA” Asian Baseball Championship under 15 years ระหว่างวันที่ 5-11  พฤศจิกายน 2555 ณ ประเทศอินเดีย